Arkiv

Archive for maj, 2010

Försäkringsbolaget SVERIGE.

Bolaget startade ungefär samtidigt med Arafats besök här i Sverige den 12 April 1983. Arafat blev inbjuden av Palme till det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Besöket var alltså inget officiellt statsbesök utan ett privat besök där något gemensamt intresse skulle diskuteras bakom stängda dörrar.

Och nu 27 år senare förstår Vi vilket intresse som avhandlades bakom dörrarna.  Det var den Svenska Statens välfyllda kassakistor som upparbetats av arbetare, tjänstemän och företagare, män och kvinnor, i skogs-, stål-, textil och verkstadsindustrin, Sveriges basindustrier. Kapitalet skulle användas till att smörja den Islamiska befolkningen i  Mellanöstern, Palestina samt Nordafrika.

Huruvida lukten av kapital kunde spridas dit ner vet Vi inte. En gissning kan vara att både Palme och Arafat hade rejäla kroknäsor med väl uppborrade hål i brosket.

Det finns inget officiellt protokoll över hur styrelseposterna fördelades. Troligtvis utsågs Palme till styrelseordförande och Arafat till VD, flygande VD så att säga. En unik kombination. Förmodligen den enda av sitt slag i hela världen.

Efter besöket här i Sverige flög Arafat vidare till andra länder i Europa för att starta filialer. Däremot var han inte välkommen till vare sig Norge eller Danmark.

Bolaget är unikt så tillvida att enl. paragraf 1 så behöver man inte betala in premien för att få ersättning.  För att uppfylla denna paragraf måste vederbörande tillhöra islam. Ersättningen ökar i förhållande till hur fanatiskt troende muslimen är. Speciellt självmordsbombare får en mycket hög ersättning eftersom de köper dynamit.

Provision återgår till Nobel och därmed Nobelpriset.

Annonser
Kategorier:Uncategorized

VARNING !!!

—SVERIGE ÄR EN


ENPARTISTAT—

Kategorier:Uncategorized